top of page

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR


SATICI

Ünvanı: naturaldryflower.com
Adresi: 
Tel: 
Fax: 
E-posta: yesimdurakoglu@hiddenbotanics.com


ALICI

Ad Soyad:
Tel:
E-Posta:

2- KONU

Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

3.1- ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER. ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE KABUL EDER.

3.2- SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Teslimat Süreleri

Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimatınız, ortalama 2 (iki) iş gününde gerçekleşmektedir.

5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- Alıcı, Madde 4'de belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 10 (On) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu teslim yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. 

5.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.  

5.4- Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme ’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. 

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

5.6- Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder. 

5.7- Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. 

5.8- Alıcı’nın Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir. 

5.9- Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, Alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar. 

5.10- Sözleşme konusu ürün, yasal 5 (beş) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

6- CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

6.1  Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı satın aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Müşterilerimizin cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte Kargo firmasına teslim etmesi gerekmektedir.

6.2- Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

6.3- Tüketici cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

6.5- Tüketici, cayma hakkını kullandığında satıcının belirlediği taşıyıcı aracılığıyla malı geri gönderir ise, iadeye ilişkin masrafları ödemekle sorumlu tutulamayacaktır.

6.6- Tüketici, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.

6.7- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Gelin buketi, gelin çiçeği, gelin tacı, damat yaka çiçeği ağaç , bambu, bambu seperatör, ağaç çeşitleri ve kız isteme çiçekleri, vazolu tanzimler vb. ürünleri Yönetmelik'in 15. maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca sipariş üzerine hazırlanılacağından müşterilerimizin cayma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca gelin buketi, gelin çiçeği, gelin tacı, damat yaka çiçeği, kız isteme çiçekleri vb. siparişleri müşterilerimizin siparişi üzerine hazırlandığından sipariş verildikten ve ürünler hazırlık aşamasına geçildikten sonra müşterimizin siparişlerini iptal etme, değiştirme ve/veya cayma hakları bulunmamaktadır.

7- DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

7.1- Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı ’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı 'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

Gizlilik Politikası

Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir

Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’nü kabul ederek, site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgilerinizin naturaldryflower.com ve çözüm ortakları tarafından yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.

Ad, soyad, kimlik, belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri ve sipariş notu gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp istemiş olduğunuz ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur. Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’nü kabul ettiğinizde saklanacak olan verilerinizin, bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunacağını belirtmek isteriz. (Kredi kartı bilgileriniz sistemimizde hiçbir biçimde saklanmaz.)

 

DURAKOĞLU HOLDİNG A.Ş (Şirket), https://www.naturaldryflower.com/ İnternet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu ‘’Gizlilik Politikası’’ kişilerin hangi bilgilerinin hangi yollarla işlendiğini,bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğumuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesinde başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca ‘’ hizmet’’ olarak anılacaktır.

naturaldryflower olarak sitemize üye olurken vermiş olduğunuz kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
 

Kişisel bilgileriniz hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklanmaz ve kullanılmaz. Belirli dönemlerde naturaldryflower ile ilgili tanıtım ve kampanya haberleri gönderilmek amacıyla, bilgileriniz sadece naturaldryflower tarafından  kullanılabiliyor olacaktır.
 

Kişisel bilgileriniz sadece müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılabilecektir.
 

Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına rağmen, naturaldryflower 'a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda naturaldryflower 'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 

naturaldryflower, tarafından site dahilinde düzenlenebilecek anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler ve kullanıcıların kişisel bilgileri naturaldryflower veya işbirliği içinde olduğu kuruluşlar tarafından, bu kullanıcılara doğrudan reklam, tanıtım pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla ve benzeri amaçlarla kullanılabilecektir.
 

Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde saklanmamaktadır. Kart bilgileriniz üyelik esnasında ya da daha sonraki dönemde üyelik bilgisi/güncelleme adı altında talep edilmemektedir. Alışveriş sırasında naturaldryflower çalışanları dahil, hiç kimse kredi kartı bilgilerinizi görememektedir. Bu bilgiler, yüksek güvenlik şartları altında ilgili bankalara 128 Bit SSL güvenlik sistemi üzerinden iletilmektedir.
 

Kredi Kartı Güvenliği
 

DURAKOĞLU HOLDİNG A.Ş, naturaldryflower.com/ 'da yapacağınız alışverişlerde yüksek güvenlik standartları geçerlidir. 128 Bit SSL Güvenlik Sertifikası sayesinde güvenliğinizi riske atmadan naturaldryflower.com/’dan alışveriş yapabilirsiniz.
 

Kişisel bilgilerin girildiği sayfalarda adres çubuğunun yanında (her tarayıcıda değişiklik gösterir) görebileceğiniz anahtar veya kilit işareti, tarayıcınızla gönderdiğiniz hiçbir bilginin üçüncü şahıslar tarafından görünmeyeceğinin işaretidir.
 

Natural dry flower, naturaldryflower.com' de gelişmiş güvenlik sistemi olan ve alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak Global Sign tarafından 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişinize devam edebilirsiniz. Kartla ilgili hiçbir bilgi site tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi mümkün değildir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DURAKOĞLU HOLDİNG A.Ş Privacy Policy

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from https://www.naturaldryflower.com/ (the “Site”).

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

    - “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.
    - “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.
    - “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.
    [[INSERT DESCRIPTIONS OF OTHER TYPES OF TRACKING TECHNOLOGIES USED]]
Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers [[INSERT ANY OTHER PAYMENT TYPES ACCEPTED]]), email address, and phone number.  We refer to this information as “Order Information.”

[[INSERT ANY OTHER INFORMATION YOU COLLECT:  OFFLINE DATA, PURCHASED MARKETING DATA/LISTS]]

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations).  Additionally, we use this Order Information to:
Communicate with you;
Screen our orders for potential risk or fraud; and
When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.
[[INSERT OTHER USES OF ORDER INFORMATION]]
We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).
[[INSERT OTHER USES OF DEVICE INFORMATION, INCLUDING:  ADVERTISING/RETARGETING]]
SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above.  For example, we use Shopify to power our online store--you can read more about how Shopify uses your Personal Information here:  https://www.shopify.com/legal/privacy.  We also use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site--you can read more about how Google uses your Personal Information here:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.  You can also opt-out of Google Analytics here:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.
[[INCLUDE IF USING REMARKETING OR TARGETED ADVERTISING]]
BEHAVIOURAL ADVERTISING
As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you.  For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

You can opt out of targeted advertising by:
[[
  INCLUDE OPT-OUT LINKS FROM WHICHEVER SERVICES BEING USED.
  COMMON LINKS INCLUDE:
    FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
    GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
    BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
]]
Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at:  http://optout.aboutads.info/.

DO NOT TRACK
Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

[[INCLUDE IF LOCATED IN OR IF STORE HAS CUSTOMERS IN EUROPE]]

YOUR RIGHTS
If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.
Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above.  Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.


DATA RETENTION
When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

[[INSERT IF AGE RESTRICTION IS REQUIRED]]
MINORS
The Site is not intended for individuals under the age of [[INSERT AGE]].

CHANGES
We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.
CONTACT US
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at iletisim@hiddenbotanics.com or by mail using the details provided below:

  Efeler Mah. Türkoğlu Cad. No:80/191 Didim - AYDIN, didim, Aydın, 09270, Turkey

.

.

.

Payment Methods

 HESAP BİLGİLERİ
GARANTİ BANKASI
Hesap Adı (Firma Unvanı ): DURAKOĞLU HOLDİNG A.Ş
IBAN Numarası:TR25 0006 2000 5470 0006 2968 13

 

Credit / Debit Cards
PAYPAL

Offline Payments

bottom of page